Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

poszukuje chętnych do pracy na stanowisku 

SpecjalistaZałączniki:

Konkurs na stanowisko Specjalista
Klauzula informacyjna
Kwestionariusz osobowy