Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

poszukuje chętnych do pracy na stanowisku 

Specjalista

 

Pełna treść ogłoszenia o konkursie wraz załącznikami do pobrania  poniżej.Załączniki:

Klauzula informacyjna
Kwestionariusz osobowy
Konkurs na stanowisko Specjalista