Zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), informacje publiczne udostępniane w BIP nie mogą zawierać niewyjaśnionych skrótów, z wyjątkiem skrótów powszechnie przyjętych i zrozumiałych. W celu ułatwienia użytkownikom korzystania z naszego Biuletynu Informacji Publicznej opracowaliśmy poniższy słownik skrótów używanych na stronie BIP.

 

Wydziały Urzędu
Nazwa skrócona Pełna nazwa
BIP Biuletyn Informacji Publicznej
Dz.U. Dziennik Ustaw
PE Parlament Europejski
PWSZ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 
SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SWZ Specyfikacja Warunków Zamówienia
UE Unia Europejska
UKW Uczelniana Komisja Wyborcza
UKR Uczelniana Komisja Rekrutacyjna